Travel

HANG ĐỘNG AJANTA – TRUNG TÂM VĂN HÓA VÀ NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO THẾ KỶ THỨ 2

Nằm cách thành phố Aurangabad khoảng 107 km, Di sản Thế giới UNESCO, Hang động Ajanta là một cụm 32 hang động Phật giáo nổi tiếng. Các hang động đẽo từ đá ở Ajanta có thể là chaitya (đền thờ), nhà nguyện, hoặc viharas (tu viện) hoặc nhà riêng. Ajanta thể hiện trường phái nghệ …

Travel

16th International Tipitaka chanting Bodhgaya from May 7th-17th

On the occasion of the 2550th Buddha Jayanti in 2006, two hundred and fifty Theravadin monks from Sri Lanka, Myanmar, India, Thailand, Cambodia, India and Bangladesh gathered to chant the Tipitaka under the Bodhi Tree. This historic event marked the first time in 700 years that the international Theravadin sangha chanted the Buddha word together …

Bodh Gaya

Đền Mahabodhi

Đền Mahabodhi (nghĩa đen: “Ngôi Đền Đại Giác ngộ”) là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, đây là một ngôi đền Phật giáo cổ kính ở Bồ Đề Đạo Tràng (Bodh Gaya), ghi dấu vị trí nơi Đức Phật được cho là đã giác ngộ. Địa điểm này tọa lạc một cây bồ …

Travel

PHÁO ĐÀI AGRA: PHÁO ĐÀI HÙNG VĨ TRÊN BỜ SÔNG YAMUNA

Một pháo đài đồ sộ làm từ sa thạch đỏ nằmbên bờ sông Yamuna được xây dựng dướithời Hoàng đế Akbar vào năm 1565 vàđược tiếp tục xây dựng bởi cháu trai củangài là Quốc vương Shah Jahan. Pháo đàicó hình bán nguyệt, được bao quanh bởimột bức tường vững chai cao 21,4 m. Pháođài …

Travel

VAISHALI: MỘT TRONG NHỮNG NỀN CỘNG HÒA ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI

Được ghi nhận là thủ đô của Licchavi (hay Lichchavi), một trong những nước cộng hòa đầu tiên trên thế giới với hội đồng quản trị được bầu chọn và cơ quan quản lý hiệu quả, thành phố Vaishali, nằm tại bang Bihar ngày nay, được biết đến như một trong những thành phố vĩ …

Travel

Mahabodhi temple is open

The world heritage Mahabodhi Mahavihara in BodhGaya will open as per its normal schedule 5am to 9pm – from Monday. The 80-foot Buddha statue in the heritage town is  opened for the vistor.Bodh Gaya Temple Management Committee (BTMC) has decided to  initiate steps for the reopening of monasteries of other  Buddhist countries in the town.

Travel

ทัวร์คเณศจตุรถี ไหว้พระพิฆเนศที่รวยที่สุดในโลก (กรุ๊ปยืนยันการเดินทาง)

เส้นทางจาริกแสวงบุญบูชามหาเทพพระพิฆเนศ แห่งความสำเร็จ มหาเทพแห่งปัญญาเพื่อขอความสำเร็จในด้านศิลปะแขนงต่างๆขอให้พระองค์ขจัดอุปสรรคทั้งมวล ประทานความรู้ ความมีโชค และทรัพย์   ทัวร์คเณศ จตุรถี กับสิทธิ์พิเศษที่คุณจะได้ประสบการณ์การจาริกแสวงบุญที่สุดประทับใจ และปลื้มปิติใจสูงสุด  เข้าร่วมพิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกทำพิธีอัญเชิญองค์พระพิฆเนศกลับสู่เทวโลก ทำพิธีส่งเสด็จองค์พระพิฆเนศ  ณ หาดเจาปัตตี ด้วยบรรยากาศแบบครอบครัวพระพิฆเนศ    **ความพิเศษของทริปนี้** จาริกแสวงบุญสักการะองค์พระพิฆเนศที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลก 1.สักการะ องค์สิทธิวินายัก “พระพิฆเนศองค์ประธานของเทวรูปทั่วโลก” 2.สักการะ องค์พระพิฆเนศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก “พระพิฆเนศ ดั๊กดูเศรษฐ์” 3.เข้าสักการะเยี่ยมชมซุ้มองค์พระพิฆเนศ 4.ร่วมพิธีวิสรชัน “ส่งเสด็จองค์พระพิฆเนศ กลับสู่ยังเทวโลก” เชื่อว่า ถ้าได้ไปนมัสการหรือนำพระพิฆเนศของท่านไปเติมบารมีตามเทวาลัยครบทุกแห่ง จะเป็นการเติมเต็มและสะสมบุญบารมีของท่านให้มากยิ่งขึ้น อันจะทำให้ท่าน email us punpuntrails@gmail.com www.punpuntrails.com

Buddha

สังเวชนียสถานแห่งที่ 3 สารนาถ

วันนี้เป็นวันพระ วันที่ 10 ตุลาคม 2563 แรม 8 ค่ำ เดือน 11 ปี ชวด 🌱🌱🌱(สังเวชนียสถานแห่งที่ 3 สารนาถ (Sarnath) 💐💐💐ตั้งอยู่ สถูป หรือที่แปลว่า สถูปผู้เห็นธรรม ศาสนสถานโบราณที่ใหญ่ที่สุดในสารนาถ สันนิษฐานว่าพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาที่นี่สารนาถ จัดเป็นพุทธสังเวชนียสถาน1 ใน 4 แห่งของชาวพุทธ และยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางศาสนาของศาสนาฮินดู 🌹🌹🌹(สารนาถในสมัยพุทธกาล)สารนาถในสมัยพุทธกาล เรียกกันว่า ป่าอิสิปตนมฤคทาย แปลว่า ป่าอันยกให้แก่หมู่กวาง และเป็นที่ชุมนุมฤๅษี เป็นสถานที่สงบและเป็นที่ชุมนุมของเหล่าฤษีและนักพรตต่าง ๆ ที่มาบำเพ็ญตบะและโยคะเพื่อเข้าถึงพรหมัน (ตามความเชื่อในคัมภีร์อุปนิษัทของพรามหณ์) ทำให้เหล่าปัจจวัคคีย์ที่ปลีกตัวมาจากเจ้าชายสิทธัตถะ (ที่พระองค์หัน 🍂🍂🍂มาเสวยอาหารและถูกปัจจวัคคีย์ดูถูกว่าไม่มีทางตรัสรู้) มาบำเพ็ญตบะที่นี่ และพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกที่นี่บริเวณของป่าอิสิปตนมฤคทายวันเพื่อโปรดเหล่าปัจวัคคีย์ ก็คือ “ธรรมจักรกัปวัตนสูตร” 🌺🌺🌺(สารนาถ จัดเป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3) 🌸🌸🌸เหตุที่ได้ชื่อว่าสารนาถเนื่องมาจากสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นที่พึ่งแก่มหาชนทั้งหลาย ภายในอาณาบริเวณสารนาถมี ธรรมเมกขสถูป เป็นพุทธสถานขนาดใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุด เนื่องจากสันนิษฐานว่าบริเวณที่ตั้งของธรรมเมกขสถูป เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาประกาศพระสัจจธรรมเป็นครั้งแรกที่นี่ ☘️☘️☘️(สารนาถหลังพุทธปรินิพพาน) ประมาณ …

Buddha

หนทางสู่ความดับทุกข์

การขึ้นรถบัสผ่านทางขรุขระ ใช้บริการรถไฟที่แน่นขนัด และการเดินทางผ่านทุ่งหญ้าที่ยากลำบาก ได้กลายเป็นเรื่องอดีตไปแล้ว สำหรับการเดินทางไปสักการะ และเยี่ยมชม สังเวชณียสถานของพระพุทธศาสนาทั้ง 4 แห่ง ทั้งใน อินเดีย และเนปาล ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง ลุมพินี พุทธคยา สารนาถ และ กุสินารา ในปัจจุบันนี้ มีความสะดวกขึ้นมาก ทั้งถนนหนทาง โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเมืองลัคเนาว์ เป็นเมืองหลวงของรัฐอุตรประเทศ ซึ่งเป็นเมืองที่มีความหหลากหลายทางวัฒนธรรม และยังสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลีน และที่สำคัญ เมืองลัคเนาว์ ยังเป็นเมืองหน้าด่านของ สองในสี่ สังเวชณียสถานของพระพุทธศาสนาอีกด้วย ท่านสามารถเดินทางโดยรถบัสจากเมืองลัคเนาว์ ไปยังเมืองกุสินารา โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง (323 กม) และ 4 ชัวโมง เมื่อไปยังเมืองสาวัตถี (176 กม)และจากสาวัตถียังสามารถนั่งรถต่อไปยังเมืองลุมพินี ประเทศเนปาล ใช้เวลาอีก 5 ชั่วโมง (ประมาณ 220กม)